ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2552 เวลา 09.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 817 ท่าน