หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณธกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,878
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551