หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552 [ 27 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 887 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูล รายได้- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 21 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 924 
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปกิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบตามโครงการระบบสารสนเทศฯ [ 21 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 947 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ฯ(เพิ่มเติม) [ 19 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 1184 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการประกวดร้องเพลงปลุกใจฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 น. [ 19 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 884 
รายงานผลการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตร(ข้าวนา ข้าโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี 2552/2553 [ 19 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 1150 
 
<< หน้าแรก...     1940      1941      1942      1943     (1944)     1945      1946      1947      1948     ....หน้าสุดท้าย >> 1,976
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551