หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 126 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 101 
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 25๖3 [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 102 
 
ขอความร่วมมือส่งสื่อการเรียนการสอน โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และมือสะอดา สร้างสุขภาพดี ประจำปี 2561 [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 120 
 
<< หน้าแรก...     19      20      21      22     (23)     24      25      26      27     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551