หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 102 
 
ขอความร่วมมือส่งสื่อการเรียนการสอน โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และมือสะอดา สร้างสุขภาพดี ประจำปี 2561 [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 120 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 102 
 
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 97 
 
ใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลรายงานขยะมูลฝอย มฝ.2 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 107 
 
โครงการหนุมเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถิ่น (Thailand Big Move : Road Safety ) เฟส 2 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
 
<< หน้าแรก...     20      21      22      23     (24)     25      26      27      28     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551