หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 31 - 33 [ 29 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
 
ด่วนที่สุด การประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 125 
 
สำรวจตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย  [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 267 
 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 151 
 
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 280 
 
การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 298 
 
<< หน้าแรก...     20      21      22      23     (24)     25      26      27      28     ....หน้าสุดท้าย >> 1598
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551