หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลรายงานขยะมูลฝอย มฝ.2 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 107 
 
โครงการหนุมเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถิ่น (Thailand Big Move : Road Safety ) เฟส 2 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ขอซักซ้อมการมอบอำนาจ \"เจ้าท่า\" ตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการขุดลอกร่องน้ำ [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 130 
 
แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 53- รุ่นที่ 54 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณประโยชน์ของการบริโภคผลไม้ [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 190 
 
<< หน้าแรก...     20      21      22      23     (24)     25      26      27      28     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551