เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 168 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 274 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 147 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
 
<< หน้าแรก...     36      37      38      39     (40)     41      42      43      44     ....หน้าสุดท้าย >> 2271