หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๔ (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
ด่วนที่สุด ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายบูรฯาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 8/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 234 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 307 
 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
แนวทางปฏิบัติการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ [ 27 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
<< หน้าแรก...     25      26      27      28     (29)     30      31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551