หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
ด่วนที่สุด ขอความสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
 
ขอส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 95 
 
รายการการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
<< หน้าแรก...     36      37      38      39     (40)     41      42      43      44     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551