หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
 
เสนอหัวข้อและวิทยากรยรรยายในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา \"สถานศึกษาพอเพียง\" ประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษา) เพิ่มเติม [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 114 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2562  [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 324 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 93 
 
<< หน้าแรก...     37      38      39      40     (41)     42      43      44      45     ....หน้าสุดท้าย >> 1596
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551