เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 421 
 
การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 161 
 
ขอความร่วมมือในการนำเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 169 
 
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 140 
 
<< หน้าแรก...     709      710      711      712     (713)     714      715      716      717     ....หน้าสุดท้าย >> 2219