เลือกหมวดหนังสือ :
จัดส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 239 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังงานชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 1 [ 2 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 116 
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 140 
 
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศฯ [ 2 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 214 
 
<< หน้าแรก...     729      730      731      732     (733)     734      735      736      737     ....หน้าสุดท้าย >> 2246