หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 202 
 
แจ้งโอนเงิน ทต.แม่จะเรา [ 25 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 167 
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 9/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 706 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 466 
 
ด่วนที่สุด (เพิ่มเติมแบบสำรวจ) แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ โึครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 198 
 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 182 
 
<< หน้าแรก...     486      487      488      489     (490)     491      492      493      494     ....หน้าสุดท้าย >> 1598
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551