หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชา [ 7 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 148 
 
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES [ 7 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 155 
 
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ [ 7 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 170 
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 [ 7 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 233 
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 [ 7 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 156 
 
้ด่วนมาก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม [ 6 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 331 
 
<< หน้าแรก...     492      493      494      495     (496)     497      498      499      500     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551