หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การสรรหาตำแนห่งบริหารว่างฯ [ 25 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 258 
 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 194 
 
ด่วน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงคมนาคม [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 142 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 172 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 224 
 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนข้อมูลมวลชน [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 178 
 
<< หน้าแรก...     494      495      496      497     (498)     499      500      501      502     ....หน้าสุดท้าย >> 1593
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551