หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่4 [ 30 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 456 
 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 204 
 
เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายเบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 297 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการหกระจายอำนาจให้แกืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 296 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 241 
 
รายงานการประชมสภา (ตัวอย่าง) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 345 
 
<< หน้าแรก...     495      496      497      498     (499)     500      501      502      503     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551