หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน [ 25 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 203 
 
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS" ปีการศึกษา 2560 [ 25 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 389 
 
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ 25 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 363 
 
ด่วนที่สุด โครงการ "ผยุงธรรม คํ้าไทย ถวายองค์ราชินี" [ 25 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 160 
 
ด่วนที่สุด การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 [ 25 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 241 
 
ด่วนที่สุด การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ [ 25 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 136 
 
<< หน้าแรก...     496      497      498      499     (500)     501      502      503      504     ....หน้าสุดท้าย >> 1596
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551