เลือกหมวดหนังสือ :
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) [ 30 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 609 
 
เร่งรัดและติดตามผลการบันทึกข้อมูลฯ [ 30 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 197 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลการสำรวจข้อมูลเพื่อจีดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ารการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Econnomy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 199 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Training Need) [ 25 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 274 
 
<< หน้าแรก...     751      752      753      754     (755)     756      757      758      759     ....หน้าสุดท้าย >> 2240