เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง แจ้งผลการประชุม ก.จ ก.ท และก.อบต ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ [ 3 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 234 
 
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก [ 3 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 211 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง เร่งรัดการติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโึครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 3 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 139 
 
สรุปประเด็นผลการตรวจสอบภายในกลุ่มงาน สถ. [ 3 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 191 
 
<< หน้าแรก...     753      754      755      756     (757)     758      759      760      761     ....หน้าสุดท้าย >> 2247