หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 279 
 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 122 
 
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 135 
 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 224 
 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 185 
 
แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรม่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 227 
 
<< หน้าแรก...     501      502      503      504     (505)     506      507      508      509     ....หน้าสุดท้าย >> 1596
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551