เลือกหมวดหนังสือ :
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 215 
 
ด่วนที่สุด การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 208 
 
ด่วนที่สุด โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 217 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 245 
 
<< หน้าแรก...     754      755      756      757     (758)     759      760      761      762     ....หน้าสุดท้าย >> 2238