หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนมาก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อปท. [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 375 
 
สูตรการคำนวณ LPA ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและคลัง  [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 714 
 
การดำเนินงานตามประราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 146 
 
กำหนดสำนักงานเทศบาลและหน่วยงานในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 193 
 
อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 238 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 170 
 
<< หน้าแรก...     502      503      504      505     (506)     507      508      509      510     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551