หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด เรื่อง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 174 
 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 176 
 
เรื่อง การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 294 
 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 137 
 
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 [ 13 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 474 
 
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 12 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 179 
 
<< หน้าแรก...     504      505      506      507     (508)     509      510      511      512     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551