หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 312 
 
ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเขื้อเอชไอวี (HIV)/เอดส์ [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 116 
 
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2560  [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 266 
 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 148 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 189 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 145 
 
<< หน้าแรก...     505      506      507      508     (509)     510      511      512      513     ....หน้าสุดท้าย >> 1598
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551