เลือกหมวดหนังสือ :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 108 
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช. [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
การประชุมชี้แจงแนวทางและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลฯ [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
<< หน้าแรก...     75      76      77      78     (79)     80      81      82      83     ....หน้าสุดท้าย >> 2238