เลือกหมวดหนังสือ :
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) [ 4 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 228 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 175 
 
วันที่ 4 พ.ย. 2559 ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอรายชื่อ (เทศบาล 18ท่าน เวลา 10.00น. และ อบต. 30ท่าน เวลา 11.00น.) เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ ใน ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดตาก [ 2 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 239 
 
เรื่อง โอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๙ [ 2 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 258 
 
<< หน้าแรก...     780      781      782      783     (784)     785      786      787      788     ....หน้าสุดท้าย >> 2217