เลือกหมวดหนังสือ :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช. [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
 
การประชุมชี้แจงแนวทางและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลฯ [ 27 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
<< หน้าแรก...     82      83      84      85     (86)     87      88      89      90     ....หน้าสุดท้าย >> 2246