เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 90 
 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๗ ฉบับ [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 151 
 
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 144 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 66 
 
<< หน้าแรก...     106      107      108      109     (110)     111      112      113      114     ....หน้าสุดท้าย >> 2221