เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการช่วยเหลืผู้ประสบอุทกภัยของ อปท. ปีงบประมาณ 2554 (วันที่ 20 ต.ค. 54) [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 456 
 
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการช่วยเหลืผู้ประสบอุทกภัยของ อปท. ปีงบประมาณ 2554 (วันที่ 20 ต.ค. 54) [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1110 
 
รายละเอียดการโอนเงินให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 664 
 
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขของ อปท. (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๗๖๖ ลว.๑ พ.ย.๒๕๕๔) [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 696 
 
<< หน้าแรก...     1854      1855      1856      1857     (1858)     1859      1860      1861      1862     ....หน้าสุดท้าย >> 2159