หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 707 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 12 พ.ค. 53 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 672 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 28 เมษายน 2553 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1661 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 31 มีนาคม 2553 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1261 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1181 
 
สำรวจความต้องการอบรมความรู้ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 819 
 
<< หน้าแรก...     1491      1492      1493      1494     (1495)     1496      1497      1498      1499     ....หน้าสุดท้าย >> 1565
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551