หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เขื่อนภูมิพล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
1
2
 
 
HOT NEWS
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำหนดการปิดระบบ e-Plan วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ดำเนินการนำระบบใหม่ขึ้น พร้อมทำการทดสอบ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ตาก
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ตาก
 
ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือแจ้งปิดโครงการและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเริมภูมิคุ้มกันโรค [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานภายใต้มาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดศ์ งวดที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน2566) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การจ่ายเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย ฯ ครั้งที่ 2/2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าสองยาง [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการออมเงินแลสรา้งวินัยทางการเงิน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
คัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
การติดตามนักเรียนยากจน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลมหัสจรรย์ 1000 วัน Ppus สู่ 2500 วัน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ขำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2567 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ส่งประกาศเปิดประมูลให้เช่า [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ขอ [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
 
นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์  
ท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็ [ 20 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 1009 
เทศบาลตำบลแม่จัน ประกาศขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราช [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1069 
อบจ.ตาก ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1236 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 ส.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ทต.ไม้งาม ซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน [ 14 มี.ค. 2566 ]


ทต.ไม้งาม จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.8 x 4 เมตร ?ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ด [ 14 มี.ค. 2566 ]


ทต.ไม้งาม จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัวเหนือ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 1068 ตาก หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-000 [ 14 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่กลอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังประจบ จ้างเหมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบี [ 14 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังประจบ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก(เส้นทางสายอ่างเก็บน้ำไร่นายโพธิ์) หมู่ที่ 11 [ 14 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังประจบ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก(เส้นทางสายหนองโสนถึงเขาเพชร) หมู่ที่ 8 บ้านหน [ 14 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังประจบ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก(เส้นทางสายไร่ตาลอย) หมู่ที่ 10 บ้านลานยาง ตำบ [ 14 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังประจบ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (เส้นทางสายเมรุ-เขาบ่อแร่) หมู่ที่ 12 บ้านสะ [ 14 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ตาก
   
 
บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 234808  ตอบ 2730  
อยากย้ายกับตาก (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 4923  ตอบ 13  
อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (24 พ.ย. 2563)    อ่าน 6686  ตอบ 22  
ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (22 ก.ค. 2563)    อ่าน 8381  ตอบ 29  
สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 7292  ตอบ 12  
Товары из Китая оптом Россия (15 มี.ค. 2566)    อ่าน 2  ตอบ 0  
ปลดล็อกสายบริหาร ของ อบต.จะประกาศเมื่อไรครับ (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 11  ตอบ 0  
สูบส้วมที่ป่าบอน พัทลุง 0984637842 (27 ธ.ค. 2565)    อ่าน 71  ตอบ 0  
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (23 ธ.ค. 2565)    อ่าน 184  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งผอ.กองคลัง ระดับกลาง (15 ธ.ค. 2565)    อ่าน 97  ตอบ 0  
บ่อไขมันอุดตันเมืองพิษณุโลก 0984637842 (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 83  ตอบ 0  
สูบส้วมอำเภอศรีราชา 0984637842 (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 70  ตอบ 0  
อยากร้องเรียนพนักงานติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ (28 พ.ย. 2565)    อ่าน 115  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (2 พ.ย. 2565)    อ่าน 139  ตอบ 0  
มีตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 3 ว่างบ้าง อยากโอนย้าย (23 ต.ค. 2565)    อ่าน 3409  ตอบ 13  
หาคนแทน หรือโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (4 ต.ค. 2565)    อ่าน 232  ตอบ 0  
ด่วน เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (2 ส.ค. 2565)    อ่าน 232  ตอบ 0  
หญ้าปลอม หรือหญ้าเทียม คืออะไร (25 ก.ค. 2565)    อ่าน 209  ตอบ 0  
หาตำแหน่งโอนย้ายครู อ.แม่สอด จ. ตาก (22 ก.ค. 2565)    อ่าน 231  ตอบ 0  
รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (19 ก.ค. 2565)    อ่าน 1661  ตอบ 6  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
ทต.ไม้งาม - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ไม้งาม ขอเชิญประชาชน หรือผู้เข้ารับบริการ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ซ่อมบำรุงตู้ควบคุมกล้อง CCTV ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม กิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด ประชุม เรื่องการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตาก(ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด นำรถกระเช้าพร้อมช่างไฟฟ้าออกซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านหนองกิ่งฟ้า [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ขะเนจื้อ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ข้อมูลข่าวสารการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้องฟ้า โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ตลาดคนดอย ต๋ามฮอยคนบ่าเก่า [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้องฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้แดง​ ตำบ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ขะเนจื้อ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีรายได้เสริมในครัวเรือน ประจำปีงบ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้องฟ้า บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ตาก