อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปา และถนน คสล.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2558 เวลา 18.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 242 ท่าน