อบต.แม่สอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ๗ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2558 เวลา 15.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 206 ท่าน