อบต.ท่าสายลวด สอบราคาจ้างเหมาทำอาคารกลางวัน ศพด.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2558 เวลา 15.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 200 ท่าน