อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2558 เวลา 13.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 139 ท่าน