อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2558 เวลา 13.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 154 ท่าน