ทต.ไม้งาม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2559 เวลา 18.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 282 ท่าน