อบจ.ตาก ประกาศจ้างขุดขยายสระเก็บกักน้ำ อำเภอสามเงา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 13.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 86 ท่าน