อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 13.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 107 ท่าน