ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 195 ท่าน