ทม.ตาก ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลจ้างการจัดระบบฉาก แสง สี เสียง พิธีเปิดและพิธีปิด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 13.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 86 ท่าน