อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 13.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 95 ท่าน