กรณีมีการเปลี่ยนแปลให้แจ้งจังหวัดทราบโดยด่วน
 
กำหนดการปรับปรุงล่าสุด โครงการสมานฉันท์ ครั้งที่ 3 ณ บ้านสันป่าป๋วย ม.5 ต.บ้านนา อ.สามเงา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2554 เวลา 08.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1482 ท่าน