การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 14.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 202 ท่าน