ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 09.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 83 ท่าน