โครงการต้นแบบถนนยางพารา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 227 ท่าน