ถนนยางพาราของ อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 202 ท่าน