แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ Core team  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2554 เวลา 15.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2301 ท่าน