การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 11.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 281 ท่าน